Firma Pracownia Projektowa Jan Mądry obecna jest na rynku od roku 1991 r.
Biuro prowadzi mgr inż. Jan Mądry – projektant konstrukcji posiadający następujące uprawnienia:

 •  uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania w zakresie pełnym nr NB-W-7210/129/78
 •  członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ew. KUB/BO/1568/01
 • rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budynków i innych budowli. Decyzja nr RZE/X/66/06. Wpis do CRRB pod poz. 67/06/R/C

Działalność firmy obejmuje:

 • projekty budowlane oraz wykonawcze w branży konstrukcyjnej
  • budownictwa mieszkaniowego jednorodzonnego i wielorodzinnego
  • budownictwa przemysłowego
  • stacji benzynowych
  • hal
  • oczyszczalni ścieków
  • konstrukcji inżynierskich
  • obiektów posadowionych na iłach
 • ekspertyzy i opinie techniczne

Wszystkie projekty wykonywane są przy pomocy programów komputerowych począwszy od obliczeń statycznych a kończąc na rysunkach konstrukcyjnych.
Do wykonywania projektów wykorzystywane są następujące licencjonowane programy komputerowe:

 • Office 2003
 • „PROKON”
 • „ROBOT milenium”
 • SPECBUD”
 • AUTOCAD LT 2012

programy specjalistyczne:

 • HALFEN HDB
 • HALFEN HIT
 • HALFEN Cret
 • HILTI Profis